SMM ռազմավարության զարգացում

SMM ռազմավարությունը մի ծրագիր է, որը նախատեսված է սոցիալական ցանցի հարթակի հաղորդակցության միջոցով բիզնես նպատակներին հասնելուն: Զարգացման փուլերը ենթադրում են`

› որոշակի փուլում նպատակների սահմանում

› օգտվողների շահերի և նպատակային լսարանի սահմանում

› ստեղծվող իմիջի սահմանում

› հիմնական հարթակների հետազոտություն

› մրցակիցների մոնիտորինգ

› մարտավարության ընտրություն

› հետազոտության հիման վրա ռազմավարության պատրաստում

› քարոզարշավի արդյունավետությանը որոշում

Այսպիսի միջոցառումներ կարող է կատարել միայն պրոֆեսիոնալ թիմը: Եթե դուք հետաքրքրված եք SMM ռազմավարությանբ, մենք որակյալ աշխատանք կկատարենք:

Մենք աշխատում ենք այնպիսի երկրներում, ինչպիսիք են Հայաստանը, Վրաստանը, Ռուսաստանը, Ուկրաինան եւ Եվրոպան։