SEO առաջմղում

SEO (Search Engine Optimization, անգլ. ) – որոնման համակարգի օպտիմալացում: SEO-առաջխաղացման հասկացությունը նշանակում է արագ գործողությունների որոշակի շարք, որը ուղղված է ներառելու կայքը Թոփ 10-ի մեջ ըստ ընտրված հարցումների: Ծախսերի արդյունավետ մեթոդը առաջարկում է անցման արժեքի և թրաֆիկի չափի բարենպաստ հարաբերակցություն: Բացի այդ, այն թույլ է տալիս արդյունավետորեն հասնել կայքի հաճախման աճի և,որպես հետեվանք, դրա հուսալիության: Վիճակագրությունը ցույց է տալիս, որ թրաֆիկը առանց SEO-առաջխաղացման,ճիշտ մոտեցման դեպքում, կազմում է հնարավոր ցուցանիշների միայն հինգ տոկոսը: Ինչու է Ձեզ պետք SEO-առաջխաղացումը՝

› թիրախային լսարանի գործողությունների փոխակերպման մասնաբաժնի ավելացում

› ձանձրացող դիտողների վերացում

› կրճատվում մարքեթինգային գործունեությունների լրացուցիչ բյուջեն մինչև 85% օրգանական այցելուների ավելացման միջոցով

› նպատակային թրաֆիկի արժեքը իջնում է

› հավատարիմ հաճախորդների բազայի ձևավորման շնորհիվ ֆիքսվում են արտադրանքի հաջողված դիրքերը

› ավելանում է վաճառքի թիվը և որակը

› ձեռք է բերվում ճանաչման հատկությունը, դառնում եք պահանջված

Միայն պրոֆեսիոնալների թիմը կապահովի ձեր ապրանքի արդյունավետ ռազմավարությունը:

Կայքի օպտիմալացում

Կայքի օպտիմալացումը ներառում է մի շարք արդյունավետ միջոցառումներ, որոնց նպատակն է բարձրացնել արտադրանքի դիրքերը որոնման համակարգերի շրջանում, տրված պահանջներով հասցնել Թոփ 10: Այս ամենի իմաստը կայանում է համակարգային քայլերի իրականացման մեջ , որոնք նպաստում են ռեսուրսների կատարելագործմանը, որոնման ռոբոտների ( crawlers ) առկա պահանջներին համապատասխանմանը: Տարանջատվում են հետևվալ ուղղությունները՝

› ներքին օպտիմալացում – վերնագրերի, տեքստերի, փակցնումների ( tag ) շտկում, բովանդակությունը յուրահատուկ ձևի բերում: Հիմնական արտահայտությունների խտությունը և կոդային մասի օպտիմալացումը ներառում է ճիշտ դասավորություն և ծառայության հատկանիշների լրացում,միկրոդասավորության նորմերի կատարում։

Արտաքին –դասակարգային կայքերից ձեր կայքին անցմը ( վճարովի կամ անվճար մեթոդներով ) : Որպեսզի խուսափեք որոնման համակարգերի զտիչներից կայքի վարկանիշի աճի պատճառով, ինչը բացասաբար կազդի հանձնումների վրա, արտաքին հղումները պետք է մեծացնել աստիճանաբար: Հետևաբար, այդպիսի խթանման նվազագւյն ժամկետն է սկսած հետևողական խթանման 4 ամսից: Նորաստեղծ կայքերի համար՝սկսած 6 ամսից։

Ինչպիսի արդյունք ակնկալել՝

› Առավելագույն բարյացկամություն որոնիչների կողմից: Արդյունքում, առանցքային պահանջների Թոփ 10 մտնումը

› Պրոֆեսիոնալների աշխատանքը թույլ է տալիս համակարգված վերահսկել ռոբոտներ դասակարգման ալգորիթմների ռոտացիան, ինչը նրանց կողմից հավատարմություն է ապահովում արտադրանքի փոփոխությունների հանդեպ

› Կայքի կառուցվածքի բարելավում – հղումների համակարգում, նավիգացիայի կարգավորում, ինդեքսավորման կարգավորում

› Արտաքին հղումների թվի ավելացում

› Ժողովրդականության աճ – նպատակային այցելուների ավելացում, մշտական այցելուների գործունեության ավելացում, դիտումների խորացում

Ձգտում եք մտնել Թոփ10-ի մեջ: Դիմեք մեզ: Մենք աշխատում ենք այնպիսի երկրներում, ինչպիսիք են Հայաստանը, Վրաստանը, Ռուսաստանը, Ուկրաինան եւ Եվրոպան։