Սեմանտիկ միջուկի կազմում

Իմաստաբանական միջուկը հիմնաբառերի,արտահայտությունների, բառակապակցությունների, մորֆոլոգիական ձևերի արխիվ է, որը օպտիմալ բնութագրում է ծառայությունների տեսականին, ապրանքները, գործունեության տեսակները, որոնք պլանավորում եք զարգացնել կայքում: Այսպիսով, սա հիմք է հանդիսանում խթանման ռազմավարությունը ձևավորելու համար: Նպատակային հարցումների ընտրությունը իրականացվում է հատուկ ծառայությունների միջոցով: Միևնույն ժամանակ, հաշվի է առնվում հետևյալը`

› հիմնաբառերի հաճախականությունը, այսինքն ինտերնետից օգտվողնարի հարցնան թիվը տարածաշրջանում վերջին ամսվա ընթացքում

› հիմնաբառերի մրցունակությունը, այսինքն ցանցի հարցումներին որոնման համակարգերի հայտնաբերած պատասխանների թիվը , կրկին աշխարհագրական սահմանափակումով

Այսպիսով, լուծում ենք հետևյալ խնդիրները`

› մարկետինգային վերլուծության իրականացում, կախված մրցակիցների առաջատար կայքերի հաճախումից

› ձեր վեբ - ռեսուրսի կառուցվածքի ստեղծում, ներքին կապի և մենյուի կազմակերպում

› կայքի էջերի օպտիմալացում, սպամի նվազեցում

› քոփիրայթերների համար տեխնիկական առաջադրանքի պատրաստում

› սահմանների ընդլայնում` կարողեք գտնալ լրացուցիչ թեմաներ արտադրանքի ընդլայնման համար

› անկորների ստեղծում, որոնք անհրաժեշտ են օպտիմալացման համար որոնիչնրի պահանջների տեսանկյունից

Իմաստաբանական միջուկը կազմելիս սխալներից խուսափելու համար, դիմեք պրուֆեսիոնալների փորձառու թիմին:

Մենք աշխատում ենք այնպիսի երկրներում, ինչպիսիք են Հայաստանը, Վրաստանը, Ռուսաստանը, Ուկրաինան եւ Եվրոպան։