Քոփիրայթերի տեխառաջադրանքի մշակում T3

Քոփիրայթերի տեխառաջադրանքը մշակում T3-ով նպատակն է հեղինակի համար բացահայտել խնդիրը, պայմանները, աշխատանքի ակնկալվող արդյունքը, ավարտի ամսաթվի: Համառոտ քոփիրայթերի տեխառաջադրանքը պետք է պարունակի հետևյալ տեղեկությունները`

› ծառայության տեսակը - հեղինակային իրավունք, արտագրություն, SEO

› տեքստի թեման և նպատակը

› թիրախային լսարանի սահմանում

› տեքստի տեսակը, գրելու ոճը

› հղում նպատակային էջի վրա

› տեխնիկական մանրամասները` ծավալը, հիմնաբառերը (ճշգրտության և թրաֆիկի թվի, տեքստում տեղաբաշխումի սահմանմանումով), յուրահատկությունը, սրտխառնոցի, ջրի առկայության, եւ այլնի թույլատրելի տոկոսը

› Անհատական ցանկություններ` տեքստի կառուցվածքը, ենթագլուխները բաժանելու խորությանը, ցուցակների / աղյուսակների առկայությանը, օգտագործելու համար արգելված բառեր / կառուցվածքնր

Ինչի համար է պետք մանրամասն մշակված քոփիրայթերի տեխառաջադրանքը: Որպես կանոն, հեղինակը չունի էքստրասենսոր կարողություններ, այսպիսով, նպատակներին բավարարող տեքստ ստանալու համար դուք պետք է ճշգրիտ հասցնեք այն կատարողին: Ի լրումն, տեխառաջադրանքի կետերի հեղինակի խախտումը կարող է լինել օբյեկտիվ պատճառ աշխատանքի վճարումից հրաժարվելու համար:

Համարժեք տեխառաջադրանք կատարելը պահանջում է որոշակի հմտություններ: Մենք դրանք ունենք, դիմեք մեզ:

Մենք աշխատում ենք այնպիսի երկրներում, ինչպիսիք են Հայաստանը, Վրաստանը, Ռուսաստանը, Ուկրաինան եւ Եվրոպան։